Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 2.3.2010, päivitetty 23.5.2017

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Rahapaja Oy
Y-tunnus 0912125-5
PL 100 / Suokallionkuja 4
01741 Vantaa
p. (09) 894 31
Sähköposti: info(at)mint.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Auli Mikkonen
Sähköposti: auli.mikkonen(at)suomenrahapaja.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Rahapaja Oy verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Suomen Rahapaja Oy verkkopalvelun asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointi- ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, esimerkiksi:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Suomen Rahapaja Oy verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkopalvelua käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Rahapaja Oy verkkopalvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Evästeiden käyttö

Käytämme verkkopalvelussa ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Verkkopankeissa ja -kaupoissa ja muissa verkkopalveluissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Niiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Eväste-toiminnon voi kytkeä pois selaimen asetukset-valikosta. Evästeen poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.