Tykkää Suomen Rahapajan juhlarahoista

27.4.2015 Tulostiedote 

Suomen Rahapajan tulos parani haasteiden jatkuessa

Vaikea kilpailu- ja kysyntätilanne metallirahamarkkinoilla jatkuu. Suomen Rahapaja -konsernin tulos on edelleen tappiollinen. Yhtiön tuloskehitys kääntyi parempaan suuntaan toisella vuosipuoliskolla kysynnän piristyessä. Tulos parani kaikissa tuoteryhmissä, joskin käyttörahaliiketoiminta on edelleen tappiollista.

Konsernin liikevaihto laski runsaat 21 % edellisestä vuodesta. Liikevaihto laski kaikissa liiketoiminnoissa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto oli vuonna 2014 76,2 miljoonaa euroa (2013: 97,3 miljoonaa euroa). Liiketulos oli 2,6 miljoonaa euroa negatiivinen eli –3,4% liikevaihdosta (- 6,4 M€ eli – 6,6 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui –3,6 miljoona euroa eli -4,7 % liikevaihdosta (- 6,5 M€ eli – 6,6 % liikevaihdosta).

Suomen Rahapaja -konsernin liikevaihto muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: raha-aihiosta, käyttörahoista ja juhlarahoista. Konsernilla on toimintaa neljässä eri maassa ja se toimittaa aihioita ja käyttörahoja neljälle eri mantereelle keskuspankkeihin ja rahapajoihin. Juhlarahoja yhtiö tarjoaa jälleenmyyjille sekä lahjoista ja keräilyharrastuksesta innostuneille yksityisasiakkaille verkkokaupassaan. 

Aihioliiketoiminnan tulos parani oleellisesti edelliseen vuoteen verrattuna ja kysyntä riitti täyttämään hyvin koko tuotantokapasiteetin, lukuun ottamatta vuoden ensimmäistä neljännestä. Aihioliiketoiminnan osalta päästiin parhaaseen tulokseen sitten vuoden 2011 yritysoston, jolloin Suomen Rahapaja integroitui toimitusketjussa taaksepäin ostamalla saksalaisen aihiovalmistajan kaikki osakkeet. Kaupan myötä syntyi maailman johtava metallirahojen viejä ja euroalueen vahvin rahapaja.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla käyttörahojen kansainvälinen kysyntä oli lähes olematonta. Selkeä käänne tapahtui kesällä 2014 ja myyntiponnistelujen tuloksena syksyn aikana voitettiin useita vientiprojekteja. Yhtiö pystyi laajentamaan markkina-aluettaan maihin, joiden kanssa ei ole aikaisemmin tehty yhteistyötä.

Keräilytuotteiden osalta tavoitteena oli kannattavuuden oleellinen parantaminen edelliseen vuoteen verrattuna ja asetettu tavoite saavutettiin.

Metallirahamarkkinoiden kansainvälinen kysyntä on elpymässä. Toimialan ongelmat - ylikapasiteetti ja epäterve kilpailu eivät kuitenkaan ole poistuneet. Tämä vaatii laajaa ja monitahoista yhteistyötä alan sisällä ja viranomaisten kanssa. Myös vuoden 2015 käyttörahamyyntiä kotimaassa tulee painamaan suomalaisen rahahuollon logistiikassa tapahtuneet varastojen uudelleenjärjestelyt, jotka ovat pienentäneet uusien eurokolikoiden kysyntää huomattavasti.

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 27.4.2015.

 

Lisätietoja:

Henna Karjalainen
viestintäjohtaja
henna.karjalainen@mint.fi
+358 50 575 9197


Suomen Rahapaja -konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallirahoja, kolikkoaihioita, keräily- ja lahjarahoja sekä rahasarjoja. Suomen Rahapaja -konserni on euroalueen vahvin rahapaja ja yksi maailman suurimmista kolikkoviejistä. Yhtiön omistaa Suomen valtio. Suomalaisilla on mahdollisuus tutustua kolikoiden valmistamiseen tiedekeskus Heurekassa Kolikon tie -näyttelyssä. Lisää tietoa vuoden 2015 tapahtumista www.suomenrahapaja.fi