Tykkää Suomen Rahapajan juhlarahoista

31.3.2016 Suomen Rahapajan vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu 

Suomen Rahapaja kehittyi kaikilla liiketoiminta-alueilla – kannattavuus edelleen haasteena

Tiedote
Julkaisuvapaa 31.3.2016 klo 10 jälkeen

Suomen Rahapaja, yksi maailman johtavista kolikkojen viejistä, on julkistanut verkkosivuillaan vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.

Emoyhtiö Suomen Rahapaja Oy:n liikevaihto yli kaksinkertaistui 49,0 M€:oon (2014: 23,6 M€). Yhtiön liiketulos oli 0,1 M€ positiivinen eli 0,3% liikevaihdosta (2014: –2,7 M€ eli -11,3% liikevaihosta). Emoyhtiön tilikauden tulos oli –0,6 M€ (2014: –0,4 M€). Tilikauden aikana luovuttiin osakkuudesta Norjan joint venture –yrityksessä, mistä aiheutui kertaluonteisia, satunnaisiin eriin kirjattuja kuluja yhteensä 0,7 M€.

Konsernin liikevaihto nousi 15,8 % edellisestä vuodesta. Pääasiassa liikevaihdon nousu tuli käyttörahaliiketoiminnan kasvusta. Liikevaihto oli 88,2 M€ (2014: 76,2 M€). Liiketulos oli 2,2 M€ negatiivinen eli –2,5 % liikevaihdosta (2014: -2,6 M€ eli –3,4 % liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui –4,2 M€ eli –4,8 % liikevaihdosta (2014: –3,6 M€ eli –4,7 % liikevaihdosta). Konsernin tulokseen sisältyy konsernirakenteen muutoksista johtuvia satunnaisia kuluja 1,6 M€.

Metallirahan kysyntä käteisenä maksuvälineenä on jatkunut tyydyttävällä tasolla huolimatta uusien maksuvälineiden kehittymisestä. Vaikka kuluttajatutkimukset indikoivat käteisellä maksamisen vähenevän useissa talouksissa, se ei ole toistaiseksi heijastunut metallirahan valmistusmääriin eikä kysyntään Suomen Rahapajan keskeisillä markkina-alueilla.

Tärkeimpien metallirahojen raaka-aineiden, nikkelin, kuparin ja teräksen, hinnat laskivat tuntuvasti vuoden 2015 aikana. Tämä vaikuttaa oleellisesti alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen sekä metallirahan markkinahintaan.

Erityisesti käyttörahaliiketoiminassa ylikapasiteettitilanne jatkuu muuttumattomana.

Suomessa kuluttajakysynnän heikko tilanne pitää keräilytuotekysynnän matalana ja epävarmana.

Käyttö- ja juhlarahaliiketoiminnassa kehittymistä

Käyttörahaliiketoiminnassa kysyntä piristyi vuoden 2014 hiljaiselon jälkeen. Suomen Rahapaja onnistui voittamaan uusia asiakkaita Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Saadut projektit toivat yhtiön käyttörahatuotantoon töitä pidemmäksi ajaksi. Lisäksi yhtiö onnistui tuotteiden ja toiminnan laadulla lujittamaan asiakassuhteita entisestään. Aihioliiketoiminnassa ei päästy täysin tavoiteltuun volyymiin, mutta operatiivinen tulos oli selvästi positiivinen.

Juhlarahaliiketoiminnassa pitkäjänteinen työ asiakkuuksien ja oman toiminnan kehittämisen parissa palkittiin positiivisella tuloksella. Viennin osuus suomalaisten juhlarahatuotteiden myynnistä nousi lähes puoleen.

Konsernitasolla ei kuitenkaan saavutettu positiivista tulosta, mikä on seurausta alan tiukasta hintakilpailusta ja ylitarjonnasta. Yhtiön strategiatoimet kannattavuuden, vastuullisuuden ja asiakastyyväisyyden osalta tähtäävät kilpailukyvyn parantamiseen kovasta toimintaympäristöstä huolimatta.

Vuoden 2016 näkymät

Vuoden 2016 näkymät ovat kaksijakoiset. Alkuvuodesta näyttää, että käyttörahojen tilauskanta on suhteellisen hyvä ja mutta toisaalta raha-aihioiden kysyntätilanne on haastava. Keräilytuotteiden osalta kysyntään heijastuu edelleen kotimaan kuluttajakysynnän heikko tilanne.


Lisätietoa
Henna Karjalainen
+358 50 575 9197
viestintäjohtaja
Suomen Rahapaja


Suomen Rahapaja -konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallirahoja, kolikkoaihioita, keräily- ja lahjarahoja sekä rahasarjoja. Suomen Rahapaja -konserni on euroalueen vahvin rahapaja ja yksi maailman suurimmista kolikkoviejistä. Yhtiön omistaa Suomen valtio. Suomalaisilla on mahdollisuus tutustua kolikoiden valmistamiseen tiedekeskus Heurekassa Kolikon tie -näyttelyssä. Lisää tietoa vuoden 2016 tapahtumista www.suomenrahapaja.fi