Tykkää Suomen Rahapajan juhlarahoista

24.4.2014. Yhtiön tulos painui tappiolliseksi

Suomen Rahapajalla takana rakenteellisen uudistumisen vuosi

Vuosi 2013 oli haastellinen Suomen Rahapajalle. Heikko maailman markkinatilanne ja toimialan ylikapasiteetti käyttörahaliiketoiminnassa painoivat yhtiön tulosta konsernin liikevaihdon laskiessa 97,3 M€:oon (2012: 118,9 M€). Liiketulos oli 6,4 M€ negatiivinen eli - 6,6 % liikevaihdosta (2012: -5,4M€ eli -4,5% liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui -6,5 M€ eli -6,6 % liikevaihdosta (2012: -7,2 M€ eli -6,0 % liikevaihdosta).

Vaikea markkinatilanne tuntui myös aihioliiketoiminnassa. Koko toimiala alkoi piristyä vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä, aihioiden kysynnän elpyessä. Kotimaan juhlarahamyynti pysyi alhaalla ja volyymi jäi tavoitteista huomattavasti. Alitukseen vaikutti myös muutokset juhlarahojen julkaisusuunnitelmassa.

Vaikeasta vuodesta huolimatta Suomen Rahapaja on yksi maailman merkittävimmistä metallisten maksuvälineiden viejistä viime vuonna tehdyn markkinatutkimuksen mukaan. Alan haasteena ovat metallien maailmanmarkkinahintojen vaihtelu ja sitä myötä kysynnän rajutkin muutokset.

Taloudelliset riskit ovat kohtuullisen suuria ja projektien raaka-aineiden hankintaan sitoutuu merkittävästi pääomaa, jolloin vakaa taloudellinen perusta on tärkeä. Suomen Rahapaja kuuluu alalla harvojen, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden joukkoon. Lisäksi yhtiö poikkeaa monesta merkittävästä alan toimijasta siinä, ettei sillä ole etunaan tuottoisaa kotimarkkinaa.

Myös ylikapasiteetti ja osin epäterve kilpailu on aiheuttanut hintojen painumista edelleen. Metallirahateollisuus on riskialtista liiketoimintaa, jossa euroon siirtymisen jälkeen Suomen Rahapajan kaltaiset yhtiöt, jotka ovat integroineet tuotantojaan ja joilla on vakaa taloudellinen pohja ovat parhaassa asemassa kohtaamaan haasteelliset markkinat ja kasvamaan tulevaisuudessa.

Pysyäkseen kilpailukykyisenä ja terveellä taloudellisella pohjalla yhtiö sai päätökseen vuoden 2013 aikana 3 M€:n tehostamisohjelman, jossa aihiovalmistuksen liiketoiminta muutettiin sopimusvalmistajamallin mukaiseksi ja myynnin vastuut uudelleenorganisoitiin. Halsbrucken ja Vantaan tehtaiden organisaatiot sopeutettiin uuteen malliin.

Osana toiminnan tehostamista muuttivat Suomen toiminnot muuttivat uuteen toimitilaan, jolla saavutetaan suoraa kustannussäästöä sekä huomattavaa tuotannon tehokkuuden kehitystä käyttörahojen valmistuksessa. Lisäksi auhioiden ja käyttörahojen myynti keskitetiin Suomeen ja myynnin vastuut jaettiin uudelleen.Norjan rahapaja jaettiin kiinteistö- ja tuotantoyhtiöksi. Juhlarahaprosessin uudistus aloitettiin yhdessä valtiovarainministeriön kanssa asiakaskunnan laajentamiseksi vientiin ja lahjatavaramarkkinaan. 

Metallirahamarkkinoiden kysyntä on elpymässä. Toimialan rakenteelliset ja kilpailuongelmat eivät kuitenkaan poistu, vaan tilanteen tervehtyminen vaatii laajaa ja monitahoista yhteistyötä alan sisällä ja viranomaisten kanssa. Tulevan vuoden käyttörahamyyntiä tulee painamaan suomalaisen rahahuollon logistiikassa tapahtuneet varastojen uudelleenjärjestelyt, jotka aiheuttavat lähes nollakysynnän uusissa suomalaisissa eurokolikoissa.

Globaalin teollisuustuotannon kasvuodotukset nostanevat vuoden aikana raaka-ainehintoja, mikä saattaa heijastua alalle keskuspankkien innokkuutena vaihtaa perinteiset kolikkomateriaalit uusiin, edullisempiin ja vastuullisempiin vaihtoehtoihin.

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla 24.4.2014.

Lisätietoja: 

Henna Karjalainen
viestintäjohtaja
henna.karjalainen@mint.fi
+358 50 575 9197


Suomen Rahapaja -konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallirahoja, kolikkoaihioita, keräily- ja lahjarahoja sekä rahasarjoja. Suomen Rahapaja -konserni on euroalueen vahvin rahapaja ja yksi maailman suurimmista kolikkoviejistä. Yhtiön omistaa Suomen valtio. Saxonia Mint of Finland on Suomen Rahapajan tytäryhtiö. Suomalaisilla on mahdollisuus tutustua kolikoiden valmistamiseen tiedekeskus Heurekassa Kolikon tie -näyttelyssä. Lisää tietoa vuoden 2014 tapahtumista www.suomenrahapaja.fi