Tykkää Suomen Rahapajan juhlarahoista

15.4.2013 Tilinpäätöstiedote

Suomen Rahapaja -konsernin vuosikertomus ja tilinpäätöstiedote 2012 julkistetaan

Suomen Rahapaja -konsernin haastavan vuoden taustalla vaikuttivat heikko maailmanmarkkinatilanne, metallirahatoimialan ylikapasiteetti sekä euroon siirtymispäätösten hidastuminen. Lisäksi yhtiön tulosta rasitti Argentiinan projektiin liittyvät merkittävät kertaluonteiset tappiot. Sekä konsernin liikevaihto 119 Me (137 Me) että operatiivinen tulos -5,4 Me (2,6 Me) laskivat.

Markkinatilanne sekä kotimaassa että viennissä on erittäin haasteellinen. Finanssikriisi ja muiden maksuvälineiden markkinaosuuden kasvu ovat pienentäneet metallisten käyttörahatuotteiden kysyntää kehittyneissä talouksissa ja tiivistäneet kilpailua kehittyvillä markkinoilla. Hintojen ja kysynnän lasku on jatkunut. Lisäksi ylikapasiteetti erityisesti Euroopassa on kiristänyt hintaperusteista julkisten hankintojen tarjouskilpailua, jossa Suomen Rahapaja markkinaehtoisena toimijana kilpailee samoista kaupoista ei-markkinaperusteisesti toimivien valtion virastojen kanssa.

Korkealla pysytelleet jalometallien hinnat ovat selvästi vaikuttaneet juhlarahojen kysynnän pienentymisenä ja tuotteiden yksikköhintojen nousun jatkumisena sekä siirtäneet kysyntää jalometallisiin sijoitustuotteisiin, joiden tarjonta kuluttajille on myös kasvanut. Vasta sijoitusmarkkinoiden rauhoittuminen ja jalometallien hinnan lasku siirtänee kysynnän takaisin varsinaisiin juhlarahoihin.

Epävakaus ja ylikapasitettiongelmat ovat hidastuttaneet yhtiön saksalaisen tytäyhtiön integroimista konserniin. Suurin synergiaetu lisääntyneenä myynnin kapasitettina on saavutettu vain osin.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön käyttörahaliiketoimintojen uudelleenjärjestely jatkuu koko vuoden ja saataneen loppuun aihioliiketoiminnan osalta vasta vuonna 2014. Juhlarahojen liiketoimintaa on karsittu ja vuonna 2013 tullaan keskittymään pääasiassa kotimaisiin juhlarahoihin ja niiden jakelun tehostamiseen. Vuoden 2013 kesällä yhtiö muuttaa uusiin toimitiloihin. Näillä toimenpiteillä on merkittävä vaikutus yhtiön kilpailukykyyn.

Tämän hetken arvion mukaan käyttörahojen markkinatilanne ei ylikapasiteetista ja heikosta kysynnästä johtuen helpotu vielä 2013, vaikka markkinoilla on nähtävissä myös positiivisia signaaleja. Kuparin ja nikkelin hintojen odotetaan nousevan vasta kun teollisuuden tuotanto alkaa kiihtyä taantuman jälkeen. Nikkelin ja kuparin hinnannousu on tyypillisesti lisännyt kolikoiden kysyntää asiakkaiden vaihtaessa kolikoidensa raaka-aineen edullisempaan materiaaliin.

Vuosikertomukseen yhdistetty yritysvastuuraportti

Suomen Rahapaja julkistaa vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin yhdistelmän. Pääset tutustumaan vuoden 2012 julkaisuun tästä.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja
Paul Gustafsson
+358 50 461 7744
paul.gustafsson(at)mint.fi

Suomen Rahapaja -konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallisia käyttörahoja, juhla- ja erikoisrahoja, rahasarjoja sekä raha-aihioita. Suomen Rahapaja -konserni on euroalueen vahvin metallirahan valmistaja ja huhtikuussa 2011 tapahtuneen Saxonia EuroCoin GmbH:n kaupan myötä myös yksi maailman suurimmista metallirahan viejistä. Yhtiön omistaa Suomen valtio. Lisätietoa Suomen Rahapajasta www.suomenrahapaja.fi