Tykkää Suomen Rahapajan juhlarahoista

3.2.2014. Tiedote

Suomen Rahapaja Oy aloittaa numismaattisten käyttörahojen myynnin uudessa tilanteessa 

Suomen Rahapaja Oy julkaisi 31.1.2014 jälleenmyyjilleen ja verkkokauppa-asiakkailleen tuotetiedotteen, jossa kerrottiin yhtiön tarjoavan myyntiin rajoitetun erän vuoden 2014 numismaattisia käyttörahoja. Tuotetiedotteessa ei ole tarpeeksi selkeästi perusteltu muutosta, joka johtuu suomalaisen rahahuollon logistiikan uudelleenjärjestelyistä. Suomen Rahapaja pahoittelee aiheuttamaansa hämmenystä ja haluaa nyt tässä uudessa tilanteessa selventää hinnannoston taustalla vaikuttavia tekijöitä.

Suomen Rahapaja Oy on yritys, jonka liiketoimintana on metallirahan valmistaminen. Suomen Rahapaja lyö kolikot Suomeen valtiovarainministeriön tilauksesta. Suomen Rahapaja Oy:n omistaa Suomen valtio ja yhtiön tavoitteena on, kuten kaikkien liikeyritysten on, tuottaa voittoa. Suomeen lyötävien kolikoiden hinta muodostuu muuttuvista kuluista: materiaalista, työstä, valtiolle maksetusta royaltista sekä kiinteistä kuluista, kuten jakeluverkon (jälleenmyyntiverkko) kuluista ja arvonlisäverosta.

Mitä pienempi lyötyjen rahojen määrä on, sitä kalliimpaa kolikoiden valmistaminen on, sillä silloin suurempi osa kiinteistä - ja esimerkiksi työkalukuluista kohdistuu yhteen tuotteeseen.

Vuoden 2014 alusta suomalaisen rahahuollon logistiikassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka ovat johtaneet osaltaan siihen, ettei vuoden 2014 eurokolikoita Suomeen tarvitse valmistaa. Toisin sanoen kolikoita on riittävästi varastossa täyttämään ennustetut tarpeet.

Suomen Rahapaja Oy on saanut vastatakseen numismaattisten eli keräilykolikoiden varastoinnin ja jakelun, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiö ottaa taloudellisen riskin valmistettavasta rahaerästä. Tämä taas tarkoittaa sitä, että yhtiö vastaa kolikkoerän rahoituksesta, jakelusta, varastoriskistä ja niin edelleen. Koska Suomen Rahapaja Oy joutuu ja on joutunut maksamaan kolikoista nimellisarvon, on kolikoiden myyntihinta asetettava niin, että yllä kuvatut kulut peittyvät, hinta kattaa varastoriskin ja riittävän voiton.

Varastoriski syntyy siitä, että Suomen Rahapaja on sitoutunut sopimuksen perusteella siihen, ettei nyt valmistettavaa kahdensadantuhannen kappaleen kolikkoerää päästetä normaaliin rahakiertoon.

Olemme pyytäneet asiakkaita kommentoimaan ja antamaan meille palautetta. Tarkoituksemme on saadun palautteen ja toteutuneen myynnin pohjalta järjestää syksyllä uusi myyntikierros, jos tuotteita jää jäljelle. 


Lisätietoja:

Katriina Holm
viestintä- ja markkinointisuunnittelija
Suomen Rahapaja
+358 (0) 400 211 066
katriina.holm@mint.fi


Suomen Rahapaja -konserni suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metallirahoja, kolikkoaihioita, keräily- ja lahjarahoja sekä rahasarjoja. Suomen Rahapaja -konserni on euroalueen vahvin rahapaja ja yksi maailman suurimmista kolikkoviejistä. Yhtiön omistaa Suomen valtio. Saxonia Mint of Finland on Suomen Rahapajan tytäryhtiö. Suomalaisilla on mahdollisuus tutustua kolikoiden valmistamiseen tiedekeskus Heurekassa Kolikon tie -näyttelyssä. Lisää tietoa vuoden 2014 tapahtumista www.suomenrahapaja.fi