En myntämnesleverantör av världsklass i er tjänst

Myntverket i Finland tillverkar plantsar av alla de tekniska material som kunden önskar.

Myntverket i Finland har en enastående kapacitet att erbjuda kunderna komplett service, det vill säga såväl tillverka plantsar och verktyg som prägla mynt. Den säkra tillgången samt kvaliteten och en verksamhet i ständig utveckling gör att plantsar från Saxonia Mint of Finland hör till de bästa i världen. Plantstillverkningen utgör motorn i myntbranschen eftersom de betydelsefullaste innovationerna görs inne i eller på ytan av plantsarna.

Myntverket i Finlands försäljningsteam

     
Annukka Erkheikki
Account Director
+358 400 442 602
annukka.erkheikki(at)mint.fi

Angela Nyagah 
Account Director 
+358 40 549 7015 
angela.nyagah(at)mint.f

Micael Heino 
Account Director
+358 (0)40 631 3150 
micael.heino(at)mint.fi
Maija Porkka 
Project Manager
+358 45 320 6026 
maija.porkka(at)mint.fi
       
Eeva Kukkonen 
Export Assistant 
+358 40 865 2423 
eeva.kukkonen(at)mint.fi
Reetta Riihiaho 
Technical Sales Specialist
+358 40 660 5558 
reetta.riihiaho(at)mint.fi
José Velasco 
Export Assistant
+358 44 034 7117 
jose.velasco(at)mint.fi
Sirpa Kuusirati 
Vice President 
Sales 
+358 40 553 1859 
sirpa.kuusirati(at)mint.fi