Resultat från omröstningen om de finska nationallandskapen

Under sommaren 2017 fick finländarna rösta fram de nio nationallandskap som de helst vill se på ett jubileumsmynt. Vi tackar för de närmare 2 500 rösterna!

Resultat och procentfördelning TOP 9

1. Koli, 18,9 % av rösterna

2. Det maritima Helsingfors, 9,0 % av rösterna

3. Punkaharju, 7,9 % av rösterna

4. Pallastunturi, 6,7 % av rösterna

5. Skärgårdshavet, 6,2 % av rösterna

6. Tammerforsen, 5,5 % av rösterna

7. Natur- och kulturlandskapen längs Oulankajoki, 4,9 % av rösterna

8. Borgå ådal och Gamla Borgå, 4,5 % av rösterna

9. Olofsborg och Pihlajavesi, 4,3 % av rösterna

Vi tackar alla som deltog i omröstningen! Ett jubileumsmynt i silver med motivet det självständiga Finland 100 år har lottats ut bland alla deltagare. Vinnaren har meddelats personligen.

Vi kommer för finansministeriet att lägga fram designförslag av de nio populäraste nationallandskapen som ska präglas på jubileumsmynt 2018–2019.

Läs mer om nationallandskapen på sidan www.ymparisto.fi 

 

 

Jubileumsmynt med temat finländska nationallandskap

Myntverket i Finland präglar alla finländska jubileumsmynt med stöd av finansministeriets förordning.

Myntverket i Finland planerar att år 2018–2019 ge ut en serie 5 € jubileumsmynt i grundmetaller med temat finländska nationallandskap. Serien ska bestå av 9 jubileumsmynt. De nationallandskap som präglas på jubileumsmynten väljs ut på basis av den elektroniska omröstningen i juni–augusti 2017. Därefter utformar en konstnär förslag till designer av de 9 populäraste nationallandskapen som röstats fram. Omröstningen pågår fram till 15.8.2017.

Läs registerbeskrivningen »

Vad är nationallandskap?

Finlands 27 nationallandskap ger en bild av de mest representativa natur- och kulturdragen i vårt land. Ett nationallandskap har högt symbolvärde och den har en allmänt erkänd betydelse för den nationella kulturen, historien eller naturbilden. Nationallandskapen utsågs av miljöministeriets arbetsgrupp för nationallandskap. Valen skedde 1992 i anknytning till 75-årsjubileet av Finlands självständighet. (Källan: www.ymparisto.fi)