Prenumerera på silvermynt

 • Genom att teckna en fortlöpande prenumeration på jubileumsmynten i silver får du hem alla jubileumsmynt som utges under årets lopp genom en beställning. Som fortlöpande prenumerant betalar du leveransavgiften endast för den första beställningen och får de övriga jubileumsmynten utan postavgift. Fortlöpande prenumerationer erbjuds endast för leverans i Finland. 

  Jubileumsmyntet Topelius 200 år, 10 euro, skickas till prenumeranterna av silvermynt på utgivningsdagen den 12 januari 2018. Jubileumsmyntet Topelius 200 år, 20 euro, skickas till kunderna tillsammans med jubileumsmynten för den samiska kulturen (10 och 20 euro) samma dag som de ges ut den 6 februari 2018. 

  I publikationsprogrammet ingår preliminärt följande jubileumsmynt:

  Topelius 200 år, 10 € och 20 €

  Den samiska kulturen, 10 € och 20 €

  Europa Star: Barocken och rokokon, 10 €

  Bastukulturen i Finland, 10 € och 20 €

  Regler

  År 2018 är det första jubileumsmyntet i den fortlöpande prenumerationen alltid Topelius 200 år, 10 euro, oberoende av när man tecknar en prenumeration.

  - De silvermynt, som ingår i prenumerationen och publiceras senare, levererar vi automatiskt genast efter publiceringsdagen mot postförskott och utan leveranskostnader. Fortlöpande prenumerationer på jubileumsmynt i silver som tecknats före år 2018 fortsätter automatiskt 2018. 

  - Du betalar porto endast för den första leveransen. De jubileumsmynt som ingår i prenumerationen och publiceras senare, sänder vi dig utan portokostnader. Vi debiterar en ordinarie leveransavgift på 7 euro för en försändelse som inte har avhämtats och sänds på nytt.

  - Den första beställningen betalar du genast när du lämnar din beställning i webbutiken. Du kan bli prenumerant när som helst under året.

  - När du har lämnat in din beställning sänder vi automatiskt mot postförskott alla de silvermynt som publiceras.

  - Silvermynt som har publicerats innan du har lämnat in din beställning hör inte till prenumerationen. Du får alltså automatiskt alla silvermynt som publiceras efter det du har lämnat in din beställning.

  - Du kan när som helst kostnadsfritt annullera din fortlöpande prenumeration genom att meddela om detta till vår kundtjänst (tfn 09 8943 4343, info@mint.fi). 

  - Vi debiterar en hanteringsavgift på 7 euro om du vill ändra på de produkter eller det antal produkter som automatiskt sänds till dig.

  - Fortlöpande prenumerationer finns att få endast för leveranser inom Finland.


  !

Fördelen med att vara prenumerant

 • Det är ett behändigt sätt att med en enda beställning framöver få alla jubileumsmynt i en produktgrupp.
 • Du betalar leveranskostnader endast för den första beställningen.