Registerbeskrivning

I personuppgiftslagen (523/1999) 10 § avsedd registerbeskrivning 

Utarbetat 2.3. 2010 

Registerbeskrivning

I personuppgiftslagen (523/1999) 10 § avsedd registerbeskrivning

Utarbetat 2.3. 2010

1. Registerförare

Myntverket i Finland Ab
FO-nummer 0912125-5
PB 100/ Suokallionkuja 4 
01741 Vanda
tfn (09) 894 31
E-post: info(at)mint.fi

2. Registeransvarig och/eller kontaktperson

Auli Mikkonen
E-mail: auli.mikkonen(a)mint.fi

3. Registrets namn

Myntverket i Finland Ab webbutikens användarregister

4. Ändamålet för hantering av personuppgifter (registrets ändamål)

Personuppgifter som har sparats i Myntverket i Finland Ab webbutikens användarregister används för hantering av kundrelationer, för att ta kontakt, för marknadsförings- eller ändamål samt övriga ändamål som berör nättjänsterna.

5. Registrets innehåll

I registrets insamlas basuppgifter om de registrerade, som:
-namn
-adress
-telefon
-e-postadress.

6. Regelmässiga informationskällor

Registerföraren registrerar de uppgifter om användare av Myntverket i Finland Ab webbutiken som användaren själv anger då han/hon använder webbsidorna.

7. Regelmässigt överlåtande och överförande av uppgifter till land utanför EU eller Europeiska samarbetsområdet

Inte regelmässigt överlåtande av information till tredje part. Inte överlåtande av information till land utanför EU eller EES.

8. Principerna för registrets skydd

Uppgifterna i Myntverket i Finland Ab webbutikens användarregister sparas i registerförarens system som är skyddat med hjälp av operativsystemets skyddsprogramvara. Inloggning i systemet kräver att man anger användarkod och lösenord. Systemet är också skyddat med brandväggar och andra tekniska metoder. Endast vissa, på förhand definierade, personer som arbetar för registerföraren kommer åt och är behöriga att använda de uppgifter i registret som har sparats i systemet. Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade utrymmen.

9. Bruk av cookies

I webbutiken använder vi s.k. cookies. Cookies som allmänt används i webbanker och –butiker är små textbaserade datafiler som skickas till och sparas på användarens dator.

Cookies skadar inte användarens dator eller filer. Med hjälp av dem kan vi erbjuda våra kunder uppgifter och tjänster enligt kundens individuella behov. Cookies-funktionen kan avaktiveras i webbläsarens inställningar-menu. Om man avaktiverar cookies kan detta dock inverka på tjänsternas sakenliga funktion.

10. Den registrerades rätt till förbud 

Den registrerade har rätt att förbjuda registerföraren att använda uppgifter om honom/henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- eller opinionsundersökningar, liksom för personmatriklar och släktforskning. Förbudet bör inlämnas skriftligt och skickas till den person som sköter registerärenden. 

11. Den registrerades rätt till kontroll 

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter om honom/henne som sparats i registret och få kopior av dessa. Begäran om kontroll bör inlämnas skriftligt och skickas till den person som sköter registerärenden. 

12. Korrigering av uppgifter 

Registerföraren korrigerar, raderar eller kompletterar i registret befintliga, med tanke på hanteringens ändamål felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade bör ta kontakt med registerförarens person som sköter registerärenden för att korrigera uppgifterna.