Landskapsmynt - 59 produkter

Enligt fullmakt av Finlands finansministerium tillverkade Myntverket i Finland landskapsmyntserier vars tema är Finlands historiska landskap. Det nominella värdet på varje landskapsmynt är fem euro. Det finns nio historiska landskap: Åland, Tavastland, Karelen, Lappland, Österbotten, Satakunda, Savolax, Nyland och Egentliga Finland.