Nyhetsarkiv

13.11.2017 Jubileumsmynt präglas till ära av självständighetsdagen

Till ära av Finlands hundraårsjubileum den 6 december 2017 utges ett jubileumsmynt, vars teckensida pryds av ett utdrag ur Finlands självständighetsförklaring på finska och svenska. På valörsidan avbildas jugendbyggnaden Heimolahuset som låg i ändan av Glogatan (Universitetsgatan 5) i Helsingfors. Jubileumsmyntet ingår i programmet Finland 100 som ordnas med anledning av jubileumsåret för Finlands självständighet.

Läs mera

 

18.9.2017 En halv miljon exemplar av specialmyntet Den finska naturen med valören två euro i omlopp i oktober

Det andra specialmyntet på två euro under Finlands jubileumsår sätts i omlopp den 21 oktober 2017. Specialmyntet som tillägnats den finska naturen ingår i programmet Finland 100 som ordnas med anledning av jubileumsåret för Finlands självständighet. Liksom det idag utgivna jubileumsmyntet i silver med samma motiv, har också specialmyntet inspirerats av det vinnande fotografiet i specialserien Blått och vitt i fototävlingen Årets naturbild.

Läs mera

7.9.2017 Guldmyntet Det självständiga Finland 100 år är slutsålt hos Myntverket i Finland

Myntverket i Finland har på beslut av finansministeriet präglat ett jubileumsmynt i guld med det nominella värdet 100 euro till ära av Finlands hundra år av självständighet. Myntet gavs ut den 3 januari 2017. Nu är jubileumsmyntet slutsålt hos tillverkaren. Jubileumsmyntet ingår i programmet Finland 100 som ordnas med anledning av jubileumsåret för Finlands självständighet.

Läs mera

 

26.8.2017 Jubileumsmynt för den finska naturen präglas som en del av självständighetsfirandet

Den finska naturen får ett jubileumsmynt den 18 september. Jubileumsmyntet, som ingår i programmet Finland 100 för Finlands hundraårsjubileum, har inspirerats av det vinnande fotografiet i specialserien Blått och vitt i fototävlingen Årets naturbild. Jubileumsmyntet utges i två versioner med ett nominellt värde på 10 respektive 20 euro.

Läs mera

 

16.5.2017 Jubileumsårets tvåeurosmynt utges i 2,5 miljoner exemplar: tillverkningen av specialmynten Det självständiga Finland 100 år inleddes på Myntverket i Finland

Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen startade idag produktionen av specialmynten Det självständiga Finland 100 år vid Myntverket i Finland. Specialmynten präglas i 2,5 miljoner exemplar till ära av Finlands hundraårsjubileum. Specialmynten sätts i omlopp den 1 juni 2017.

Läs mera

 

25.4.2017 Myntverket i Finland beklagar den indignation som bilderna i jubileumsmyntserien väckt

Finansminister Petteri Orpo har i ett meddelande som finansministeriet publicerat den 25 april 2017 kl. 16:08 meddelat att han inleder processen för att upphäva förordningen om jubileumsmyntserien med temat Självständighetens årtionden.

Läs mera

 

25.4.2017 Jubileumsmynten i serien Självständighetens årtionden beskriver Finlands historia

Myntverket i Finland präglar för att hedra Finlands hundra år av självständighet en serie bestående av fem jubileumsmynt som inleds den 18 maj, när det första myntet som tillägnats årtiondena 1917–1939 ges ut. Jubileumsmyntet finns inte ännu till salu.

Läs mera

 

28.3.2017 Myntverket i Finlands årsberättelse och bokslut har publicerats

Myntverket i Finland, som hör till världens ledande myntexportörer, har publicerat årsberättelsen och bokslutet på sin webbplats. 

Läs mera

 

9.3.2017 Formgivare söks för jubileumsmyntet Finland om 100 år

Jubileumsmyntsnämnden för det självständiga Finlands 100-årsjubileum, som befullmäktigats av finansministeriet i Finland, arrangerar en tävling om utformningen av ett jubileumsmynt som utges år 2018. Genom tävlingen söker man en design för jubileumsmyntet Finland om 100 år. Det bidrag som präglas på jubileumsmyntet väljs av en jury.

Läs mera

 

27.2.2017 Myntverket i Finland tillverkar bruksmynt för Colombia

Myntverket i Finland har av centralbanken i Colombia mottagit en beställning på tillverkningen av mynt i valörerna tvåhundra och tusen peso. Myntverket i Finland präglar 156 miljoner mynt i valören tvåhundra peso och 92 miljoner mynt i valören tusen peso för Colombia. Bolaget ska leverera mynten till Colombia under år 2017.

Läs mera

 

16.2.2017 År 2017 utges specialmynt på två euro till ära av Finlands hundraårsjubileum och den finska naturen

Finland sätter år 2017 i omlopp ett specialmynt på två euro som tillägnats jubileumsåret för hundra år av självständighet. Myntverket i Finland har även för finansministeriet föreslagit att ett specialmynt med motivet den finska naturen ska utges på hösten 2017. Specialmynten ingår i programmet för Finlands hundraårsjubileum.

Läs mera

 

30.11.2016 Modellexemplaren av jubileumsmynten för Finlands hundraårsjubileum slogs idag i Vanda

Finland utger den 3 januari 2017 jubileumsmynt i guld och silver för att fira hundra år av självständighet. Finansminister Petteri Orpo och generalsekreteraren för programmet Finland 100, Pekka Timonen, slog idag de första modellexemplaren av jubileumsmynten på Myntverket i Finlands fabrik i Vanda.

Läs mera

 

17.10.2016 Det nya specialmyntet på två euro i omlopp

Finland har i dag satt i omlopp en miljon exemplar av specialmyntet på två euro som hedrar filosofen Georg Henrik von Wright. I år har det gått 100 år sedan von Wright föddes. Myntverket i Finland präglar specialmynten på finansministeriets beställning.

Läs mera

 

4.8.2016 Myntverket i Finland präglar jubileumsmynt för finländskt arbete

Den 1 september publicerar Myntverket i Finland ett jubileumsmynt för att hedra det finländska arbetet. Jubileumsmyntet för Finländskt arbete har designats av formgivaren Sauli Suomela och det präglas, enligt finansministeriets beslut, i silver med nominella värdet 10 och 20 euro.

Läs mera

 

11.7.2016 Myntverket i Finland tillverkar Dominikanska republikens mynt

Myntverket i Finland och centralbanken i Dominikanska republiken har ingått avtal om mynttillverkning av en Dominikansk peso (1 RD$). Produktion och leverans sker år 2016. Centralbanken i Dominikanska republiken är en ny kund för Myntverket i Finland.

Läs mera

 

18.4.2016 Myntverket i Finland präglar mynt inom Europa Star-programmet

Alvar Aaltos jubileumsmynt ges ut den 16 maj

Jubileumsmyntet i silver som tillägnats akademikern Alvar Aalto ingår i programmet Europa Star, där europeiska länder ger ut mynt under det gemensamma temat europeiska tidsperioder: Det moderna 1900-talet. Myntverket i Finland ger ut sitt jubileumsmynt den 16 maj.

Läs mera

 

5.4.2016 Jubileumsmynt för Finlands presidenter

K.J. Ståhlbergs jubileumsmynt inleder den nya serien Finlands Presidenter

Metallmynttillverkaren Myntverket i Finland publicerar på beslut av finansministeriet jubileumsmyntserien Finlands Presidenter. Det första jubileumsmyntet ges ut den 3 maj för att hedra K.J. Ståhlberg, den första presidenten i republiken Finland. Det nominella värdet för ett jubileumsmynt är fem euro.

Läs mera

 

31.3.2016 Myntverket i Finlands årsberättelse och bokslut har publicerats

Myntverket i Finland har utvecklats inom alla affärsområden – lönsamheten fortfarande en utmaning

Myntverket i Finland, som hör till världens ledande myntexportörer, har publicerat årsberättelsen och bokslutet på sin webbplats.

Läs mera

 

9.3.2016 Formgivare sökes för jubileumsmynt år 2017

Inbjudan till öppen designtävling

Jubileumsmyntsnämnden för det självständiga Finlands 100-årsjubileum arrangerar, på uppdrag av Finansministeriet i Finland, en designtävling för jubileumsmyntet för år 2017. Tävlingen syftar till att ta fram det konstnärliga uttrycket för Det självständiga Finland 100 år.

Läs mera

 

17.12.2015 Kundmeddelande

Ändring i mervärdesskatteförfarandet för samlarmynt från början av år 2016

Myntverket i Finland har genomgått en skattegranskning i augusti 2015, vilket ledde till att skattemyndigheten gav en anvisning om att ändra mervärdesskatteförfarandet för sålda samlarmynt. 

Läs mera

 

22.9.2015 Myntverket i Finland firar Akseli Gallén-Kallela 150 år

Akseli Gallen-Kallela får ett jubileumsmynt och ett specialmynt på två euro

Den 22 oktober 2015 publicerar Myntverket i Finland ett jubileumsmynt för att det förflutit 150 år sedan bildkonstnären Akseli Gallén-Kallelas födelse. Samma dag publiceras även ett specialmynt på två euro för att hedra Akseli Gallén-Kallela. 

Läs mera

 

14.8.2015 Jubileumsmynt i silver präglas för att hylla en mästerlig formgivares 100 år

Tapio Wirkkalas jubileumsmynt hedrar konstnärens karriär och verk

Myntverket i Finland ger ut den 1 september 2015 ett jubileumsmynt för att hedra att det har förflutit 100 år sedan den mästerliga formgivaren, akademikern Tapio Wirkkalas födelse. Tapio Wirkkalas jubileumsmynt präglas i silver och har nominella värdet 10 euro och 20 euro. 

Läs mera

 

27.7.2015 Nytt jubileumsmynt hedrar korgboll

Senaste tillskottet i den nya serien Idrottsmynt

Den 24 augusti publicerar Myntverket i Finland ett jubileumsmynt över korgboll i serien Idrottsmynt. Myntverket i Finland ger ut myntserien för att hedra idrottsgrenar som finländarna älskar. Mynten präglas enligt finansministeriets beslut och i förordningen fastställs att ett jubileumsmynt har nominella värdet fem euro.

Läs mera

 

6.7.2015 Allmäneuropeisk specialtvåa ges ut 6.8.2015

Specialmynt på två euro för EU-flaggan 30 år

Årets andra specialtvåa hedrar den 30-åriga Europeiska flaggan. Specialmyntet ges ut den 6 augusti och präglas i 500 000 exemplar i Finland. Det är euroländernas fjärde gemensamma specialtvåa.

Läs mera

 

11.6.2015 Ny myntserie för finländarnas mest älskade idrottsgrenar

Gymnastikens jubileumsmynt inleder den nya serien Idrottsmynt

Under åren 2015–2016 präglas jubileumsmynt för finländarnas mest älskade idrottsgrenar. Den 6 juli publicerar Myntverket i Finland på uppdrag av finansministeriet det första jubileumsmyntet i serien Idrottsmynt för att hedra gymnastiken. Finansministeriets förordning fastställer att ett jubileumsmynt har nominella värdet fem euro.

Läs mera

 

15.5.2015 Tavastlands jubileumsmynt avslutar myntserien Landskapens djur

Tavastlands tredje jubileumsmynt hedrar lodjuret

Myntserien Landskapens djur har publicerats under åren 2014–2015 och avslutas den 8 juni i och med publiceringen av jubileumsmyntet över lodjuret, som är Tavastlands signaturdjur. Jubileumsmyntet har ett nominellt värde på fem euro. På teckensidan ses en lo, medan valörsidan pryds av vapnet för det historiska landskapet.

Läs mera

 

27.4.2015 Resultatinformation

Myntverket i Finland visar bättre resultat i fortsatt utmanande marknadsläge

Det råder fortsatt svårt konkurrensläge ochsvag efterfrågan på myntmarknaden. Koncernen Myntverket i Finland visar fortfarande negativt resultat. Företagets resultat visade emellertiden uppåtgående trend under andra hälften av året till följd av ökad efterfrågan. Resultatet förbättrades för alla produktgrupper, även om verksamheten inom bruksmynt fortfarande går på förlust.

Läs mera

 

20.4.2015 Myntverket i Finland ger ut jubileumsmynt inom myntprogrammet European Silver Star

Jubileumsmyntet 70 år av fred i Europa publiceras den 25 maj

År 2015 har det förflutit 70 år sedan andra världskrigets slut. De europeiska myntverken hyllar tillsammans detta tema genom att publicera jubileumsmynt inom myntprogrammet European Silver Star. Myntverket i Finland ger ut sitt jubileumsmynt den 25 maj.

Läs mera

 

15.4.2015 Formgivare sökes för jubileumsmynt år 2016

Inbjudan till öppen designtävling

Jubileumsmyntsnämnden arrangerar två designtävlingar om utformningen av jubileumsmynten år 2016 till minnet av Uno Cygnaeus och folkbildningen samt Eino Leino. Den öppna designtävlingens mest framgångsrika förslag kommer att präglas på jubileumsmynten. Tävlingarna arrangeras på uppdrag av finansministeriet i Finland.

Läs mera

 

13.4.2015. Österbotten med i myntserien över landskapsdjur

Nytt mynt hedrar den österbottniska hermelinen

Österbottens landskap får ett nytt jubileumsmynt den 11 maj. Landskapsmyntet har ett nominellt värde på fem euro. Teckensidan illustrerar hermelinen som är Österbottens signaturdjur medan valörsidan pryds av vapnet för det historiska landskapet.

Läs mera


23.3.2015. Tredje signaturmyntet för Nylands landskap

Igelkotten förevigas på Nylands nya jubileumsmynt

Den 20 april publiceras Nylands jubileumsmynt i myntserien över finländska landskapsdjur. Landskapsmyntet har ett nominellt värde på fem euro och teckensidan illustrerar en igelkott intill höghus. Valörsidan pryds av vapnet för Nylands historiska landskap.

Läs mera

 

2.3.2015. Lappland får mynt för landskapsdjur 30.3.2015

Lapplands tredje landskapsmynt pryds av en ren

Den 30 mars publiceras Lapplands jubileumsmynt i myntserien över finländska landskaps-djur. Landskapsmyntet har ett nominellt värde på fem euro och teckensidan illustrerar en ren,som är Lapplands signaturdjur. Valörsidan pryds av vapnet för Lapplands historiska landskap.

Läs mera

 

28.2.2015. Finsk sisu får eget jubileumsmynt 6.3.2015

Finsk sisu förevigas på jubileumsmynt

Den 6 mars 2015 publicerar Myntverket i Finland ett jubileumsmynt för att hedra finsk sisu, i enlighet med finansministeriets förordning. Jubileumsmyntet Finsk sisu har nominella värdet 10 euro och 20 euro och präglas i silver. Jubileumsmyntet Finsk sisu hyllar jubileumsåret Sisu 2015.

Läs mera

 

12.2.2015. Donation av historiska präglingsverktyg

Myntverket i Finlands donation till Nationalmuseets myntkabinett

Myntverket i Finland har donerat historiska präglingsverktyg från åren 1863–1869 till Nationalmuseets myntkabinett.

Läs mera

 

30.1.2015. Myntverket i Finlands preliminära publiceringsschema för jubileumsmynt år 2015

Året inleds med Sibelius och sisu

Myntverket i Finland publicerar ett jubileumsmynt över Jean Sibelius 150 år idag den 30 januari på internationella myntmässan World Money Fair 2015 i Berlin. Jean Sibelius får utöver jubileumsmynt i silver och guld även ett eget specialmynt på två euro som ges ut den 18 februari.

Läs mera

 

21.1.2015. Specialmynt på två euro ges ut 18.2.2015

Jean Sibelius får även ett specialmynt på två euro

Det första specialmyntet på två euro år 2015 hedrar mästerkompositören Jean Sibelius. Specialmyntet ges ut den 18 februari och präglas i totalt 1 miljon exemplar.

Läs mera

 

15.1.2015. Satakunda får eget mynt för landskapsdjur 9.2.2015

Satakundas jubileumsmynt pryds av en bäver

Myntserien för finländska landskapsdjur kompletteras med Satakundas jubileumsmynt som ges ut den 9 februari. Landskapsmyntet med nominella värdet fem euro pryds på teckensi-dan av en europeisk bäver i färd med att bygga en damm av kvistar. Satakundas historiska landskapsvapen avbildas på jubileumsmyntets valörsida.

Läs mera

 

11.12.2014. Jubileumsmyntet för Läsfärdighet till beskyddaren av temaåret Läslust

Myntverket i Finland överlämnade jubileumsmyntet för Läsfärdighet till republikens president Sauli Niinistö

Myntverket i Finlands verkställande direktör Paul Gustafsson överlämnade idag den 11 december jubileumsmyntet för Läsfärdighet till republikens president Sauli Niinistö på Talludden. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för temaåret Läslust.

Läs mera

 

8.12.2014 Jean Sibelius får sitt andra jubileumsmynt 30.1.2015

Sibelius får jubileumsmynt med Nyckelflagga

Myntverket i Finland planerar att den 30 januari 2015 ge ut ett jubileumsmynt för att hedra att det har förflutit 150 år sedan tonsättare Jean Sibelius födelse. Jean Sibelius jubileumsmynt präglas i silver med nominella värdet 10 euro och i guld med nominella värdet 100 euro. Jean Sibelius jubileumsmynt i silver är de första jubileumsmynten med Nyckelflagga.

Läs mera

 

10.10.2014. Ett specialmynt på två euro ges ut 10.11.2014

Harri Koskinen har designat specialmyntet på två euro

Årets andra finländska specialmynt på två euro ges ut den 10 november 2014. Specialmyntet har präglats för att hedra formgivaren Ilmari Tapiovaara. Inalles sätts en miljon av Tapiovaaras specialtvåor i omlopp. Specialmyntet har designats av Harri Koskinen, en av de mest hyllade formgivarna i Finland.

Läs mera

 

15.9.2014. Egentliga Finlands nya mynt ges ut 29.9.2014

Egentliga Finland får sitt tredje mynt

Myntserien för finländska landskapsdjur kompletteras med Egentliga Finlands jubileums¬mynt som ges ut den 29 september. Landskapsmyntet har nominella värdet fem euro och pryds av en räv framför Åbo slott. Egentliga Finlands historiska landskapsvapen avbildas på jubileumsmyntets valörsida.

Läs mera

 

8.9.2014. Formgivare sökes för jubileumsmynten år 2015

Hur återge sisu, fred och Gallen-Kallela på mynt?

Designtävlingar pågår för tre av jubileumsmynten som ges ut år 2015. De bästa tävlingsbidragen präglas på jubileumsmynten. Tävlingarna arrangeras av jubileumsmyntsnämnden på uppdrag av finansministeriet i Finland. Avsikten med tävlingarna är att få fram ett uttryck för silvermyntet Finsk sisu, silvermyntet 70 år av fred i Europa samt jubileumsmyntet som hedrar nationalkonstnären Akseli Gallen-Kallela.

Läs mera

 

25.8.2014. Designevenemanget Helsinki Design Week hos Myntverket i Finland 4.9.

Välkommen på utgivningsfest för Ilmari Tapiovaaras jubileumsmynt den 4 september kl. 14–18.

Torsdagen den 4 september ger Myntverket i Finland ut jubileumsmynt i silver för att hedra formgivaren Ilmari Tapiovaara (1914–1999). Mynten präglas i valörerna 10 och 20 euro. Jubileumsmynten i design av Harri Koskinen publiceras kl. 14–18 i Vinikby i Vanda (Mossabergsgränden 4) under en tillställning i myntverkets fabriksbutik och som en del av programmet för Helsinki Design Week.

Läs mera

 

4.8.2014. Ålands jubileumsmynt med landskapsdjuret ges ut 18.8.2014

Ålands signaturfågel havsörnen förevigas på ett mynt

Jubileumsmyntet som hedrar Ålands landskapsdjur ges ut den 18 augusti. Landskapsmyntet med nominella värdet fem euro illustrerar en havsörn i sitt bo. På jubileumsmyntets valörsida avbildas Ålands historiska vapen.

Läs mera

 

5.6.2014. Designmuseet ställer ut Ilmari Tapiovaaras jubileumsmynt

Ilmari Tapiovaaras jubileumsmynt i design av Harri Koskinen

Den 4 september planerar Myntverket i Finland att ge ut jubileumsmynt för att hedra formgivaren Ilmari Tapiovaara (1914–1999). Mynten har en samstämmig utformning och präglas i valörerna 10 och 20 euro. Jubileumsmynten har designats av Harri Koskinen som hör till dagens mest ansedda finländska formgivare. Bilder på jubileumsmynten ställs ut på Designmuseet.

Läs mera

 

16.5.2014. Ett specialmynt på två euro ges ut 16.6.2014

Tove Jansson får eget specialmynt på två euro

Det första specialmyntet på två euro år 2014 hedrar författaren, konstnären Tove Jansson. Specialmyntet ges ut den 16 juni. Inalles 1, 5 miljoner specialtvåor till minnet av Jansson sätts i omlopp.

Läs mera

 

28.4.2014. Mynt för temaåret Läslust

Jubileumsmynt för läsfärdighet

I enlighet med finansministeriets beslut har Myntverket i Finland idag gett ut ett jubileumsmynt för att hedra läsfärdigheten. Under läsåret 2014–2015 firas i Finland temaåret Läslust för en mångsidig läsfärdighet med understöd av undervisnings- och kulturministeriet. Jubileumsmyntet för Läsfärdighet är det sjätte myntet som getts ut i myntserien Etiska jubileumsmynt.

Läs mera

 

24.4.2014. Företaget uppvisade negativt resultat

Myntverket i Finland har ett år av strukturella reformer bakom sig

År 2013 var ett utmanande år för Myntverket i Finland. Företagets resultat sjönk till följd av det svaga globala marknadsläget och branschens överkapacitet inom affärsverksamhet med bruksmynt. I fjol sjönk företagets omsättning till 97,3 miljoner euro, jämfört med 118,9 miljoner euro år 2012. Rörelseresultatet påverkades negativt med 6,4 miljoner euro, det vill säga -6,6 procent av omsättningen, medan motsvarande tal år 2012 var -5,4 miljoner euro och -4,5 procent av omsättningen. Koncernens resultat under räkenskapsperioden uppgick till -6,5 miljoner euro, det vill säga -6,6 procent av omsättningen, medan motsvarande tal år 2012 var -7,2 miljoner euro och -6,0 procent av omsättningen.

Läs mera

28.3.2014. I Finland har det samlats metallmynt i över 300 år.

Myntsamlare hedras med ett guldmynt

Enligt finansministeriets beslut ger Myntverket i Finland den 11 april ut jubileumsmyntet Den första marken och numismatik för att hedra den första finska marken samt numismatiska forskare och myntsamlare. Jubileumsmyntet är även det enda finländska guldmyntet som präglas år 2014.

Läs mera

7.3.2014. Marsmånadens förmån för våra vänner

Våra vänner får en förmån våren till ära

Myntverket i Finland lottar ut två spegelblanka jubileumsmynt Hella Wuolijoki och jämlikheten bland alla dem som senast 31.3.2014 har beställt vårt nyhetsbrev.

Läs mera

3.2.2014.

Myntverket i Finland Ab inleder försäljningen av numismatiska bruksmynt i ett förändrat läge

Den 31 januari 2014 publicerade Myntverket i Finland ett produktmeddelande till sina återförsäljare och webbutikskunder om att företaget inleder försäljningen av ett begränsat parti av numismatiska bruksmynt från år 2014. Det förändrade läget, till följd av en omorganisering av logistiken för den finländska kontantförsörjningen, har inte tillräckligt tydligt motiverats i produktmeddelandet. Myntverket i Finland beklagar den förvirring som har uppstått och vill nu klargöra de faktorer som ligger bakom prishöjningen i detta förändrade läge.

Läs mera

30.1.2014. Endast Kekkonen och Jansson har hedrats med två jubileumsmynt

Tove Jansson får sitt andra jubileumsmynt

Myntverket i Finland ger den 7 februari ut ett jubileumsmynt till minnet av Tove Jansson i enlighet med finansministeriets beslut. Det här är Janssons andra jubileumsmynt, eftersom hon förärades med ett första jubileumsmynt i silver år 2004. Hittills är det endast president Urho Kekkonen som har beviljats två jubileumsmynt.

Läs mera

11.10.2013. Finsk myntkonst prisbelönades i Ryssland

Finsk mynttillverkning värderas högt i världen

Jubileumsmynt tillverkade av Myntverket i Finland deltog framgångsrikt i den jubileumsmynttävling som ordnades i Ryssland i september. Drygt 270 jubileumsmynt från trettio länder deltog. Tävlingen ordnades för sjunde gången och prisutdelningsceremonierna hölls i Moskva den 26 september 2013.

Läs mera

 

24.9.2013 Myntverket i Finland ordnar försäljningsjippo i Nyslott 25.9 kl. 11–17 

Landmärken i Savolax och Karelen hedras med egna mynt

Myntverket i Finlands myntserie Landskapens byggnader förevigar olika byggen som formats av människohänder och har stor betydelse för människorna i regionen. Myntserien får nu en efterlängtad fortsättning med mynt som hedrar byggnader i Savolax och Karelen på publiceringsdagen den 30 september. Nyslottborna har emellertid en unik möjlighet att köpa mynt redan på förhand i köpcentret Kastelli, där Myntverket i Finland kommer att ha ett eget försäljningsställe 25.9 kl. 11–17. 

Läs mera

 

11.9.2013 Helsinki Design Week firas i den nya fabriken och Lantdagen 1863 hedras i riksdagshuset

Myntverket i Finlands höstjippo runtom i huvudstadsregionen

Den tredje veckan i september händer det. Myntverket i Finland firar Helsinki Design Week 17.9–18.9.2013 kl. 10–18, då allmänheten har möjlighet att köpa den finländska myntkonstens pärlor från fabrikens pop up-butik och i våra splitternya lokaliteter även bekanta sig med myntenas designprocess.

Läs mera

 

6.9.2013 Unikt samlarobjekt från Myntverket i Finland 

Gulmynt hedrar början på en ljus tid

Det enda guldmyntet för år 2013 tillägnar finansministeriet 1863 års lantdag som var upptakten till den regelbundna riksdagsverksamheten och ett demokratiskt Finland. Guldmyntet ges ut den 17 september 2013.

Läs mera

3.4.2013 Finansministeriet ger ut årets första specialutgåva av två-euromyntet 4.9.2013

Guldmynt och specialmynt på två euro präglas för att hedra riksdagens jubileumsår

Den första specialutgåvan av tvåeuromyntet för år 2013 samt årets enda guldmynt tillägnar finansministeriet 1863 års lantdag, som var upptakten till den regelbundna riksdagsverksamheten och ett demokratiskt Finland. Specialmyntet på två euro ges ut den 4 september och guldmyntet den 17 september.

Läs mera

Designtävling för jubileumsmynt 11.8.-20.9.2013

Eero Järnefelt återgav det finländska själslandskapet

Eero Järnefelt hör till mästarna från den finska konstens guldålder. Hans landskapsmåleri i synnerhet från Koli har ett symboliskt värde i finländarnas hjärta. Järnefelt var dessutom en insiktsfull och djupsinnig personskildrare med stor förståelse för det vanliga folkets vardag.

Läs mera

 

12.6.2013 Myntverket i Finland ger ut ett nytt etiskt jubileumsmynt

Det mångkulturella samhället hedras med ett silvermynt

I ett mångkulturellt samhälle har alla människor rätt att välja hur de vill leva sina liv. Den 17 juni 2013 ger Myntverket i Finland, med fullmakt av Finansministeriet, ut ett mynt som hyllar mångkultur. Myntet är en del av Myntverket i Finlands serie Etiska jubileumsmynt. Tidigare mynt som getts ut i denna serie har tillägnats bland annat fred och säkerhet.

Läs mera

 

15.5.2013 Öppningserbjudanden för Myntverket i Finlands vänner

Webbservicen för Myntverket i Finland har förnyats!

Myntverket i Finland har en ny webbservice med försäljnings- och databastjänster för alla som är intresserade av myntvärlden och att samla mynt. Vår webbservice betjänar även centralbanker via de sektioner som gäller bruksmynt och plantsar. I vår nya webbutik har vi velat göra det ännu smidigare att göra inköp via nätet. 

Läs mera

15.5.2013

Finansråd Kalevi Alestalo går med i Myntevrket i Finlands styrelse

Till Myntverket i Finlands styrelse har valts finansråd Kalevi Alestalo från Statsrådets kansli i stället för konsultativ tjänsteman Jukka Ohtola. Finansråd Alestalo har omfattande erfarenhet av statliga administrations ledning och förtroendeställningar, till exempel i kommunikationsministeriet och styrelsen av Finnair, Raskonen och Itella.

Läs mera

 

2.5.2013 Landmärken i Egentliga Finland, Satakunda och på Åland får egna jubileumsmynt.

Myntverket i Finland offentliggör de nya landskapsmynten på Salutorget i Åbo den 7 maj!

Åboborna är de första att få tag på de efterlängtade jubileumsmynten som pryds av Åbo domkyrka, Sälskärs fyr och forntida gravrösen i Sammallahdenmäki. Mynten är de senaste tillskotten i serien Byggnader i våra lansdkap som avser att påminna om den betydelse byggda landmärken har för människorna och kulturen i våra landskap.

Läs mera

 

Designtävling för jubileumsmynt 29.4.2013–14.6.2013

Designa guldmynt för ett demokratiskt Finland

Lantdagen 1863 lade grunden för en äkta demokrati, fri pressverksamhet och rätten att använda finska språket. Efter det samlades lantdagen regelbunde och fi nländarnas möjligheter att påverka sitt lands angelägenheter förbättrades mer än någonsin tidigare.

Läs mera

 

15.4.2013 Bokslutsmeddelande

Mint of Finland Group´s årsberättelse och bokslutsmeddelande offentliggörs

Det gångna året var utmanande för Mint of Finland Group. Verksamheten påverkades av den svaga världsmarknaden, av överkapacitet inom myntbranchen samt färre övergångsprojekt till euro. Företagets resultat påverkades även av de betydande förlusterna av engångskaraktär relaterade till Argentina-projektet. Både koncernens omsättning på 119 miljoner euro (137 milj. euro) och det operativa resultatet på -5,4 miljoner euro (2,6 milj. euro) försvagades.

Läs mera

 

Designtävling för jubileumsmynt 11.3.2013–12.4.2013

Ett mynt för alla

I ett mångkulturellt samhälle har alla människor rätt att välja sitt sätt att vara och leva. Den kulturella mångfalden tar inte bort någonting av någon, utan ger alla en möjlighet att få vidgade vyer och nya upplevelser.

Läs mera

 

Mästerförfattarens jubileumsmynt offentliggjordes på penningbranschens internationella mässa

F.E. Sillanpää igen i fint sällskap

Myntverket i Finlands första jubileumsmynt 2013 har tillägnats nobelprisvinnaren F.E. Sillanpää. Myntet ingår i jubileumsmyntserien Europa Star som utkommer årligen och vars tema byts årligen. I år hedrar myntserien europeiska författare. Utöver F.E. Sillanpää ingår i författarserien bl.a. James Joyce och José Saramago.

Läs mera

 

5.2.2013

Konsttävling om vinterkrigsminnesmärke

Kommittén för vinterkrigsminnesmärket, tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet, utlyser en konsttävling i två faser i syfte att hitta förslag till ett nationellt vinterkrigsminnesmärke som skall placeras på Kaserntorget i Helsingfors.

Läs mera