*

30.11.2016 

Modellexemplaren av jubileumsmynten för Finlands hundraårsjubileum slogs idag i Vanda

 

Finland utger den 3 januari 2017 jubileumsmynt i guld och silver för att fira hundra år av självständighet. Finansminister Petteri Orpo och generalsekreteraren för programmet Finland 100, Pekka Timonen, slog idag de första modellexemplaren av jubileumsmynten på Myntverket i Finlands fabrik i Vanda. 

Alla jubileumsmynt som Myntverket i Finland präglar år 2017 ingår i programmet Finland 100, som organiseras av statsrådets kansli. Bolaget inledde idag firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet under präglingstillfället på fabriken i Vanda.

Det första modellexemplaret av guldmyntet Det självständiga Finland 100 år, som har ett nominellt värde på 100 euro och som präglas av finskt guld, slogs av finansminister Orpo och myntets formgivare Simon Örnberg. Myntverket i Finland präglar alla jubileumsmynt på beslut av finansministeriet.

”Guldmyntet Det självständiga Finland 100 år som vi präglat idag har tillverkats av finskt guld, med finsk erfarenhet och expertis. Det symboliserar på ett fint sätt finländarnas och hundraåringens unika resa tillsammans”, konstaterar finansminister Petteri Orpo.

Guldmyntet har designats av den industriella formgivaren Simon Örnberg. Guldmyntet präglas i en upplaga om hundra numrerade exemplar. Jubileumsmyntet har beviljats Nyckelflaggan av Förbundet för Finländskt arbete.

Ingår i programmet Finland 100

De första modellexemplaren av jubileumsmyntet Det självständiga Finland 100 år i silver slogs av Pekka Timonen, generalsekreterare för programmet Finland 100, och jubileumsmyntsnämndens ordförande Tapio Yli-Viikari. Jubileumsmyntet med det nominella värdet 10 euro har designats av 15-åriga Saara Peltomäki från Jyväskylä (teckensidan) och 16-åriga Jennifer Tuomisto från Åbo (valörsidan).

”Jubileumsmynten är föremål som lever kvar. När vi om 50 år firar ett ännu bättre Finland kommer jubileumsmyntet för det självständiga Finland att påminna oss om de här ögonblicken”, påpekar Pekka Timonen, generalsekreterare för programmet Finland 100.

Myntverket i Finland planerar att under år 2017 utge jubileumsmynt i silver också för att hedra den finska tangon, mödrar och den finska naturen samt även konstens guldålder, ett motiv som ingår i programmet Euro Star som genomförs i samarbete med andra myntverk i Europa. Under jubileumsåret tillverkas dessutom en serie jubileumsmynt med motivet Självständighetens årtionden, som präglas av grundmetaller och som lyfter fram prestationer och utmaningar under åren av självständighet.

Serien Finlands Presidenter, som inleddes år 2016, kulminerar i augusti i form av ett jubileumsmynt som tillägnas president Kekkonen.

Under år 2017 planeras också två olika exemplar av de populära specialmynten på två euro som ingår i den allmänna myntcirkulationen. De har motiven Finlands självständighets hundraårsjubileum och den finska naturen.

Image 1

Image 2

Närmare information:

Katriina Holm
kommunikations- och marknadsföringsplanerare
Myntverket i Finland
katriina.holm@mint.fi
0400 211 066


Koncernen Myntverket i Finland planerar, marknadsför och tillverkar metallmynt, plantsar, samlar- och gåvomynt samt myntserier. Koncernen är det starkaste myntverket inom euroområdet och en av världens största myntexportörer. Företaget ägs av Finska staten. Finländarna kan bekanta sig med mynttillverkningen på utställningen Myntets väg vid vetenskapscentret Heureka. Närmare upplysningar om evenemang år 2016 www.suomenrahapaja.fi