2.3.2015. Lappland får mynt för landskapsdjur 30.3.2015

Lapplands tredje landskapsmynt pryds av en ren

Den 30 mars publiceras Lapplands jubileumsmynt i myntserien över finländska landskaps-djur. Landskapsmyntet har ett nominellt värde på fem euro och teckensidan illustrerar en ren,som är Lapplands signaturdjur. Valörsidan pryds av vapnet för Lapplands historiska landskap. 

Lapplands nya jubileumsmynt ges ut i myntserien som hedrar signaturdjur i Finlands histo-riska landskap. Myntverket i Finland präglar jubileumsmynt med ensamrätt och i enlighet med finansministeriets beslut.
Jubileumsmyntet på fem euro som publiceras i mars är det tredje signaturmyntet för Lapp-lands landskap. Myntverket i Finland gav ut Lapplands första landskapsmynt år 2011 till minnet av samisk mytologi, som hör till de främsta traditionerna i Lappland. Lapplands landskap fick år 2012 ett jubileumsmynt i myntserien Landskapens byggnader för att hedra bron Jätkänkynttiläsilta, byggd år 1989 och som anses vara ett av de viktigaste landmärkena i dagens Rovaniemi.

”Landskapsmynten har visat sig vara populära samlarmynt. Vi har alla starka band åtmin-stone till ett landskap, och många har det även till flera. Landskapsmynten illustrerar på ett fint sätt landskapens främsta kännetecken, som berättar om viktiga traditioner och värden även för den yngre generationen”, säger verkställande direktör Paul Gustafsson vid Myntverket i Finland.

I myntserien över Landskapsdjur publicerades år 2014 Karelens, Savolax, Ålands och Egentliga Finlands landskapsmynt. I februari gavs Satakundas bävermynt ut och serien kompletteras nu av Lapplands jubileumsmynt. Myntseriens övriga tre jubileumsmynt för Nyland, Österbotten och Tavastland ges ut under år 2015.

Här finns finansministeriets förordning om jubileumsmynt för Landskapens djur http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150003

Renens mynt präglas som spegelblanka och i fabrikskvalitet

Landskapsmynt av basmetall med ett nominellt värde på fem euro präglas högst i 35 000 exemplar i fabrikskvalitet och i 10 000 exemplar som spegelblanka. Jubileumsmyntet har en diameter på 27,25 millimeter och väger 9,8 gram. Erkki Vainio har designat teckensidan och Nora Tapper valörsidan för jubileumsmynten Landskapens djur.

Det spegelblanka, polerade jubileumsmyntet har förpackats i ett genomskinligt, skyddande plasthölje och i en presentförpackning med historien bakom myntet. Priset på det spegelblanka jubileumsmyntet är 22 euro. Inalles 500 av jubileumsmynten i fabrikskvalitet är förpackade i numrerade äkthetsintyg och priset är 10 euro per styck. Landskapets mynt finns att få till nominellt värde genom att skaffa en påse med tio mynt för 50 euro. 

Lapplands jubileumsmynt i serien Landskapens djur kommer till försäljning den 30 mars i Myntverket i Finlands webbutik och hos återförsäljare.

Närmare upplysningar:

Auli Mikkonen
Kommunikations- och marknadsplanerare
Myntverket i Finland
Tfn +358 40 660 5900
auli.mikkonen(at)mint.fi

 

Koncernen Myntverket i Finland planerar, marknadsför och tillverkar metallmynt, plantsar, samlar- och gåvomynt samt myntserier. Koncernen är det starkaste myntverket inom euroområdet och en av världens största myntexportörer. Finska staten äger företaget. Saxonia Mint of Finland är dotterbolag till Myntverket i Finland. Finländarna kan bekanta sig med mynttillverkning på utställningen Myntets väg vid vetenskapscentret Heureka. Närmare upplysningar om evenemang år 2014 www.suomenrahapaja.fi